محمدعلی عباسی رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان شد

جانشین شاهرخ شهنازی مشخص شد.

طرفداری- پس از استعفای شاهرخ شهنازی از ریاست هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن، محمدعلی عباسی عهده‌دار این سمت شد.

در جلسه هیات مدیره که در فضایی صمیمانه برگزار شد با رای اعضای هیات مدیره ، محمد علی عباسی بعنوان رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن انتخاب واز خدمات شاهرخ شهنازی در طول تصدی ریاست هیات مدیره تشکرو قدردانی شد.

به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، همچنین در این جلسه پیمان صداقت نیا بعنوان نایب رئیس ، احمد جمشیدی بعنوان سخنگو و محمدمختاری معاون مالی و اداری باشگاه بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب و از خدمات خانم رحیمی دبیر سابق هیات مدیره تشکرو قدردانی شد.

در ادامه این جلسه که با حضور سعید آذری مدیرعامل باشگاه برگزار شد ضمن قدردانی از نتایج خوب و شایسته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ، عملکرد تیم در مسابقه با تیم الزوراء عراق و شرایط میزبانی تیم عراقی بررسی و در خصوص مسابقه اینده تیم فوتبال ذوب آهن با تیم النصر عربستان تصمیماتی اتخاذ شد.

دیگر مواردی که در این جلسه 3 ساعته مورد بررسی قرارگرفت بودجه سال اینده باشگاه بود. محمد علی عباسی، سعید آذری ، اصغر برشان ، پیمان صداقت نیا ، جوادمحمدی در جلسه حضور داشتند و احمد جمشیدی بدلیل حضور در مراسم شهید مهدی جمشیدی در جلسه حضور ندشت.

منبع : طرفداری